Wat we doen

Over Opdrachten

Een opdracht van Reflaction gaat altijd over leren, veranderen of ontwikkelen. Raden van Bestuur, leidinggevenden, teams en individuen in commerciele en publieke organisaties weten Reflaction te vinden als het gaat om vragen als:


“Ons team weet echt wel dat samenwerken belangrijk is, maar hoe we dat echt doen zodat dat tot effectiever, efficienter, een hogere kwaliteitsstandaard en meer plezier gaat…daar zijn we nog niet achter”


“Hoe krijg je als adviseur nu echt impact op je opdrachtgever?”“In het begeleiden van mijn mensen ben ik nog zoekend naar wat de beste stijl en aanpak is, ik kan hier wel wat hulp bij gebruiken”


“Politiek-ambtelijk samenspel klinkt altijd wel ingewikkeld…en eerlijk gezegd is dat het ook…hoe geven we dit nu dusdanig vorm dat ieder vanuit zijn/ haar rol er het beste uithaalt (en er ook insteekt)?”


“Als Raad van Bestuur zijn we plots een duo geworden, helemaal prima, maar dat vraagt wel om weer even een pas op de plaats hoe we het samen het beste doen. We kunnen daarbij goed een spiegel en kritische bevrager bij gebruiken”Leiderschapsontwikkeling

Zowel door middel van het ontwikkelen van open leergangen als maatwerktrajecten heeft Reflaction in diverse departementen, vele gemeentes en de gezondheidszorg, managers, leidinggevenden en teamleiders gefaciliteerd in het verder vormgeven van hun leiderschapsstijl en leidinggevende kwaliteiten.

Masterclasses voor aankomend Leidinggevenden

Voor diverse klanten in de chemie, farmacie, ICT en zakelijke dienstverlening heeft Reflaction sessies ontworpen en uitgevoerd waarin aanstormend talent inzicht kreeg in eigen, team- en organisatietalent. Door deze inzichten werden kwaliteiten ingezet waar ze nodig waren met efficiency, effectiviteit en werkplezier als gevolg.

Leergangen voor adviseurs

De specialiteit uit de keuken van Reflaction! Door de jaren heen heeft Reflaction vele (open en op maat) leergangen voor in- en externe adviseurs ontwikkeld en uitgevoerd. Centraal in al deze trajecten staat oog voor de ontwikkeling van de individuele adviseurskwaliteiten in combinatie met oog voor de organisatie ontwikkeling. Onorthodoxe werkvormen waarin niet alleen het cognitieve wordt aangesproken geven deze trajecten de unieke Reflaction kleur en smaak.

Leertrajecten Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

Een tweede voorbeeld van de specialiteit van Reflaction is het ontwikkelen en uitvoeren van PBG trajecten. Reflaction doet dit minimaal een keer per kwartaal! Weten wat een politiek-bestuurlijke omgeving van je vraagt, daar slim en kundig in kunnen handelen en met plezier doelen behalen of je nou ambtelijk, bestuurlijk of politiek professional bent, Reflaction ondersteunt je met genoegen.

Leergangen artsen Maatschappij en Gezondheid

Sinds 2006 is Reflaction de vaste samenwerkingspartner voor de Netherlands School of Occupational Health (NSPOH) in het vormgeven en begeleiden van de diverse modules in post-doctoraal onderwijs. Strategie en Beleid, Innovatie in de Publieke Gezondheidszorg, maar ook het leren denken en werken in termen van Krachtenvelden, het ontwikkelen van medisch leiderschap en het aanscherpen van advieskwaliteiten zijn voorbeelden van het type onderwijs dat Reflaction voor de NSPOH verzorgt.

Teamcoaching

Een stroef lopend team controllers, een dusdanig onder druk staand team dat het de samenwerking negatief beïnvloedt, het naar een hoger plan begeleiden van een directieteam….allemaal voorbeelden van opdrachten waarin Reflaction het hele team coacht om tot betere resultaten en meer werkplezier te komen.

Optimalisering Interne Samenwerking

Integraal adviseren kan niet zonder multidisciplinaire samenwerking…Reflaction heeft verschillende gemeentes ondersteund in het elkaar beter leren kennen van verschillende afdelingen, het samen leren optrekken richting klant en het optimaliseren van de interne dienstverlening.

Train de Trainer Trajecten

In binnen en buitenland heeft Reflaction train de trainer programma’s ontwikkeld en uitgevoerd om medewerkers uit de klant organisatie op te leiden als trainer, facilitator en/of begeleider. Soms in het kader van een cultuurverandering, soms in het kader van een organisatieverandering, maar altijd gericht op het beste uit de eigen organisatie halen.

Ontwikkeling en Implementeren van HRD Instrumenten

Met de ontwikkeling van een Corporate Academy binnen een groot Nederlands departement heeft Reflaction het hele spectrum van HRD instrumenten ingezet om de slag te maken van opleiden naar leren.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

~ Mahatma Gandhi